Jesteś tutaj:

Strona główna

ŚWIATOWA FUNDACJA ZDROWIE - ROZUM - SERCE jest niezależną, pozarządową organizacją o charakterze "not for profit", prowadzącą działalność pożytku publicznego. Fundacja ufundowana została w 1992 roku przez Wiesławę Ponikiewską i Henryka Czepukojć (+2015), a swą działalność rozpoczęła w roku 1996.

Celem Fundacji jest: prowadzenie wszelkich aktywnych działań na rzecz ludzi, a w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży Rzeczpospolitej Polskiej, Polonii Zagranicznej i innych krajów świata bez względu na tożsamość narodową, przekonania polityczne i religijne, rasę, kolor skóry, uwzględniając społeczną naukę Kościoła mające maksymalnie zapewnić: ochronę zdrowia i środowiska, rozwój fizyczny i psychiczny, rozwój intelektualny, kulturowy, manualny, zawodowy, rozwój etyczno-moralny poprzez kształtowanie osobowości w poczuciu dobroci serca dla innych ludzi i praworządności; rozwijanie i umacnianie świadomości prawnej społeczeństwa; działalność naukowa, naukowo-techniczna i oświatowa, w szczególności w dziedzinie nauk prawnych, ekonomicznych i socjologicznych, oraz wspieranie takiej działalności; urzeczywistnianie wizji społeczeństwa obywatelskiego; wspieranie procesu integracji europejskiej i działanie na rzecz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; oraz działalność w zakresie dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz wspieranie takiej działalności.

Aktywność Fundacji skupia się obecnie w trzech obszarach działalności – charytatywnej, wydawniczej i promocyjnej. Działalność Fundacji prowadzona jest przez członków zarządu i wolontariat.


Działalność charytatywna stanowi główny obszar aktywności Fundacji, w myśl maksymy Bł. Matki Teresy z Kalkuty: "Jeśli masz dużo - daj trochę, jeśli masz mało - daj więcej niż nic", oraz pamiętając o słowach Św. Jana Pawła II: "Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi".

Na miarę naszych możliwości wspieramy osoby dotknięte trudną sytuacją materialną, chorobą lub niepełnosprawnością, przede wszystkim koncentrując swe wysiłki na niesieniu wsparcia dzieciom i młodzieży. Potrzebującym udzielamy wsparcia rzeczowego za pośrednictwem uznanych polskich organizacji pozarządowych, placówek opiekuńczo-wychowawczych i placówek publicznej służby zdrowia, z którymi współpracujemy. Mają one bowiem najlepszą - bezpośrednią i zweryfikowaną - wiedzę o sytuacji i najpilniejszych potrzebach swoich podopiecznych. Wspieramy również rzeczowo biblioteki - publiczne, szkolne i akademickie.

Działalność charytatywna jest prowadzona przez Fundację dzięki wsparciu rzeczowemu uzyskiwanemu od prywatnych instytucji i osób fizycznych oraz ze środków wypracowanych przez Fundację w ramach prowadzonej przez nas działalności gospodarczej.


Fundacja realizuje obecnie dwa projekty wydawnicze. Pierwszy projekt to serwis internetowy PrawoPracy.org poświęcony tematyce prawa pracy, rynków pracy i psychologii pracy. Serwis ma na celu dostarczać wiedzy z zakresu prawa pracy, o zasadach rządzących rynkiem pracy oraz o praktycznych podstawach psychologii pracy. Treści w nim zawarte skierowane są do szerokiego grona odbiorców: pracowników, pracodawców oraz osób bezrobotnych, które aktywnie poszukują zatrudnienia.

W ramach drugiego projektu Fundacja wydała płytę CD z ariami z oper słowiańskich w wykonaniu Wiesława Ochmana – światowej sławy polskiego tenora. Była to jedna z pierwszych, jeżeli nie pierwsza, multimedialna płyta CD z muzyką operową wydana przez polskiego artystę. Projekt ten został zrealizowany w ramach działalności Fundacji mającej na celu wspieranie polskiej kultury. Płyta ta osiągnęła status złotej płyty.


Wspieramy wybrane kampanie społeczne, które poruszają ważne problemy społeczne i mają na celu doprowadzić do wzrostu wiedzy, zmiany myślenia lub zachowania wobec nich lub prowadzić do ich rozwiązywania. Wspierane kampanie społeczne muszą być każdorazowo zbieżne z ideami i celami statutowymi Fundacji. Wspieramy je udostępniając na ich potrzeby bezpłatną powierzchnię reklamową w serwisie internetowym PrawoPracy.org.

Więcej informacji o Fundacji znajdziesz na stronach naszego serwisu internetowego. Zapraszamy do lektury!

 

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić w ustawieniach przeglądarki internetowej. Naszą Politykę dotyczącą Cookies znajdziesz TUTAJ.

EU Cookie Directive Module Information